top of page
Dom Orhideja

 Trudimo se da imate osjećaj kućnog doma. Ustanova integrisane socijalne i zdravstvene zaštite sa apartmanskim smještajem u objektu namjenski projektovanom za ovu djelatnost.

Dom Orhideja - Cijena

Cijene smještaja doma za starija lica zavise od zdravstvenog stanja i vrste apartmana u kojem je korisnik smješten.

Sve informacije pronađite na CIJENE

Dom Orhideja - Kontakt

Dom Orhideja postaje korisniku njegova nova kuća,a osoblje zaposleno u domu njihova nova porodica i prijatelji.

Za sve ostale informacije stojimo vam na raspolaganju.

KONTAKT

Dom Orhideja je otvoren 24h, za Vaše i potrebe Vaših najbližih.

Naš dom za starije osobe obezbjeđuje svakom korisniku doma svu potrebnu medicinsu njegu.

Osoblje našeg doma je na raspolaganju svim korisnicima 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji

Dom Orhideja je projektovan da svakom korisniku pruža osjećaj topline i sopstvenog doma

oie_KugmL2Et0pva-removebg-preview.png
Trajni ili privremeni smještaj

Ukoliko vaši bližnji nisu u mogućnosti da se samostalno staraju o sebi, u domu Orhideja pronaći će komforan smeštaj, adekvatnu zdravstvenu zaštitu i emotivnu podršku.

oie_KugmL2Et0pva-removebg-preview.png
Radno okupaciona terapija

Svaka radna terapija je usmjerena poboljšanju kvalitete života, povećanju stepena samostalnosti i neovisnosti u domovima za osobe treće životne dobi.

oie_KugmL2Et0pva-removebg-preview.png
Ishrana

Poštujući normative i standarde koje propisuju svjetske zdravstvene organizacije, a u skladu sa potrebama, zdravstvenom stanju  i željama naših korisnika, jelovnik se  planira sedmično. 

Caregiver

Nije dobro da je čovjek sam!

Bez obzira na godine, i zdravstveno stanje, čovek je društveno biće i za njegovo blagostanje je važno da bude dio zajednice.

Briga jedne osobe o drugoj najveća je životna vrijednost.

Grupni i individualni savjetodavni rad s korisnicima i članovima njihovih obitelji pruža podršku i znatno olakšava adaptaciju na novu životnu fazu.
Playing Chess
bottom of page